[Thuyết Minh] Phim ĐẶC CÔNG THIẾT QUYỀN trọn bộ

[Thuyết Minh] Phim ĐẶC CÔNG THIẾT QUYỀN trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35

Đạo diễn: Vỹ Đại Quân.

Diễn viên: Cảnh Lạc, Công Lỗi, Trần Lệ Na.

Phim ĐẶC CÔNG THIẾT QUYỀN kể về năm 1941, 30 nhân sĩ trung nghĩa thành lập tổ chức Thiết Quyền. Tổ chức mong muốn diệt trừ kẻ gian, nào ngờ tin tức bị lộ, 28 người bị hại.

Phim ĐẶC CÔNG THIẾT QUYỀN.

Hai người còn sống sót là Dương Mộc và Đồng tham mưu không hề hay biết thân phận của nhau. Họ tiếp tục nằm vùng kháng chiến và hoàn thành sứ mệnh.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE