[Thuyết Minh] Phim Máu Anh Hùng trọn bộ

[Thuyết Minh] Phim Máu Anh Hùng trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39

Diễn viên : Chu Vĩnh Đằng, Vương Tân Quân,…

Trong cuộc Kháng chiến chống Nhật, Quân đội Nhật coi Tư lệnh Dương Trấn Sơn. Người lãnh đạo đội chống Nhật, là kẻ thù lớn nhất, và tin rằng chỉ cần tiêu diệt được Dương Trấn Sơn, vùng Đông Bắc sẽ bình yên. Vì bị kẻ phản bội bán đứng, Tư lệnh Dương Trấn Sơn đã anh dũng hy sinh. Bọn tù trưởng Nhật dùng đầu làm chiến lợi phẩm đánh vào tinh thần chiến đấu chống Nhật của quân và dân miền đông bắc.

Phim Máu Anh Hùng.

Chiến sĩ chống Nhật Dương Bảo Trung đã báo thù cho cha nuôi của mình. Và dẫn một số chiến sĩ xông pha trong nhiều tình huống tuyệt vọng khi địch mạnh còn ta yếu. Đồng thời, trong trận chiến đấu giành lại “đầu của tư lệnh Dương. Lực lượng vũ trang địa phương và dân thường đã anh dũng kiên cường chống giặc Nhật. Kẻ phản bội bị trừng trị, bắt lại đầu, còn kẻ xâm lược thì bị trọng thương.

https://www.youtube.com/watch?v=i73tqFxTGzA

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE