[Thuyết Minh] Phim Nợ Máu Phải Đòi trọn bộ

Phim Nợ Máu Phải Đòi

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34

Diễn Viên : Vu Chấn, Mã thiểu Hoa, Tống Giai Luân,…

Nội dung phim nợ máu phải đòi: Khánh Tùng là con trai nuôi nhà giết heo gia truyền. Nhật tiến hành kế hoạch B3 bắt cả làng dọn đi nhưng Khánh Tùng đứng ra ra mặt cho làng phản đối quyết định này. Vào ngày đầy tháng con trai Khánh Tùng nhật đã kéo đến giết hại cả làng. Khánh Tùng là người duy nhất sóng sót đau đớn khi nhìn cảnh cả làng bị giết hại.

Phim Nợ Máu Phải Đòi

Anh quyết định trả thù cho người thân của mình với chủ trương là gặp Nhật là giết vô tình quen biết được Minh Khôi cũng là người cùng chí hướng và nằm vùng Vương Kim Long… Cả ba cùng kết nghĩa anh em tiêu diệt nhật ra tay tương trợ lẫn nhau.

https://www.youtube.com/watch?v=sesyKG45ACw

Add your comment

Your email address will not be published.

1 Comment

CLOSE
CLOSE