Thuyết Minh | Phim Tam Đại Mỹ Nhân trọn bộ

Thuyết Minh | Phim Tam Đại Mỹ Nhân trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32

Diễn Viên : Lưu Tiểu Phong, Thẩm Hiểu Hải, Lý Thuấn.

Phim Tam Đại Mỹ Nhân.

Nội dung trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật. Tô giới Thượng Hải trở thành hòn đảo biệt lập dưới sự bao vây của quân Nhật. Các lực lượng chống Nhật bắt đầu phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Năm cô gái trẻ tài giỏi đã đến Thượng Hải, họ ban đầu là các đặc vụ được đào tạo bởi quân đội Quốc dân Đảng nhưng bị cấp trên hiểu lầm. Họ bắt đầu thực hiện các hành động chống lại quân Nhật và Hán gian.

https://www.youtube.com/watch?v=t3w8Vv4Jjq4

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE