[Thuyết Minh] Phim Thượng Hải Huyết Chiến trọn bộ

Phim Thượng Hải Huyết Chiến

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43

Phim Thượng Hải Huyết Chiến trọn bộ.

Diễn viên: Vu Tân, Lưu Bội Kỳ, Đàm Hâm Nhu, Lý Văn Văn,…

Tại Thượng Hải năm 1936, Thang Minh Vũ, tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn quân đội Quốc dân đảng, đã xử tử những tên lính Nhật độc ác. Anh đã dẫn quân của mình thoát ra khỏi vòng vây và sống sót với cuộc hành quân đầu tiên, nhưng những lần sau đó thì không dễ dàng.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE