[Thuyết Minh] Phim VỆ NỮ VIÊN NGỌC THẦN trọn bộ

Phim VỆ NỮ VIÊN NGỌC THẦN trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46.

Người được Thần Shiva trao quyền năng sau Nữ Thần Rắn.

Phim VỆ NỮ VIÊN NGỌC THẦN kể câu chuyện về 2 bé gái song sinh vừa ra đời đã mang trong mình một siêu năng lực dị biệt. Cô chị là Drishti có khả năng thấy trước tương lai nhờ con mắt thần thứ 3 còn cô em là Divya nắm giữ sức mạnh dịch chuyển thời gian, thay đổi tương lai.

Phim VỆ NỮ VIÊN NGỌC THẦN.

Khi Drishti và Divya lên năm tuổi đã bắt đầu biết về khả năng đặc biệt của mình nên tò mò trải nghiệm phép thuật và thất lạc nhau. Hành trình tìm lại nhau cũng là hành trình dũng cảm đương đầu chống lại thế lực đen tối, đề cao giá trị tình thân.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE