[Thuyết minh] Phim VÙNG ĐẤT TỬ ĐỊA trọn bộ

[Thuyết minh] Phim VÙNG ĐẤT TỬ ĐỊA trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42

diễn viên: Lý Thần, Sa Dật, Mã Tô, Lý Thiến, Thạch Triệu Kỳ.

Phim kể về anh hùng nông dân Mã Tam Pháo và cậu ấm nhà giàu Long Thiên Ngôn. Quân Nhật đánh vào Lữ Thuận, đồng thời đã phá hủy con đường tương lai của hai người thuộc hai tầng lớp khác nhau; buộc họ phải tụ họp lại với nhau. Sự gia nhập của Vạn Tiểu Hồng và bang chủ Thanh Long hội Cao Á Nam. Từ một đội du kích nhỏ đến khi tham gia vào liên quân Đông Bắc.

Phim VÙNG ĐẤT TỬ ĐỊA.

Đội quân của họ mỗi ngày một mạnh mẽ hơn. Bốn nhân vật này không ngừng đấu tranh với quân địch; rèn luyện từ mưu lược đến sức chiến đấu, họ nhanh chóng trưởng thành. Sau cùng trở thành những chiến sĩ kháng Nhật ưu tú, lập được nhiều chiến công hiển hách.

https://www.youtube.com/watch?v=FIXk3T3OwRg

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE