Kiến Trúc Máy Tính

Kiến trúc máy tính (tiếng Anh computer architecture)có thể được định nghĩa là việc lựa chọn và kết nối các thành phần phần cứng một cách khoa học và nghệ thuật, nhằm tạo nên các máy tính đáp ứng được yêu cầu về chức năng, hiệu suất và giá thành. Định nghĩa một cách chi tiết hơn thì kiến trúc máy tính liên quan đến thiết kế kiến trúc tập lệnh (instruction set architecture – ISA), thiết kế vi kiến trúc bộ xử lý (microarchitecture), thiết kế ở mức luận lý (logic design) và hiện thực (implementation).

Chuyển đổi từ nhị phân sang thập phân

Chuyển đổi từ nhị phân sang thập phân

Hệ nhị phân là ngôn ngữ nội bộ của máy tính điện tử. Là một lập trình viên thực thụ, bạn cần biết cách chuyển từ nhị phân sang thập phân. Trong bài viết này, wikiHow sẽ hướng dẫn điều đó. Sử dụng ký hiệu vị trí Viết số nhị phân và danh sách lũy thừa […]