Kỹ thuật lập trình

Kỹ thuật lập trình

Chương trình C++ xuất ra bảng mã ASCII

Chương trình C++ xuất ra bảng mã ASCII

Bảng mã ASCII là gì? Bảng mã ASCII (American Standard Code for Information Interchange) là một bảng mã ký tự được sử dụng trong các máy tính để đại diện cho các ký tự và các ký hiệu thông dụng. Bảng mã ASCII ban đầu được phát triển vào những năm 1960 và đã trở […]