Nghị Luận Xã Hội

Nghị Luận Xã Hội | Bản lĩnh là gì?

Nghị Luận Xã Hội | Bản lĩnh là gì?

Bản lĩnh là gì? hai từ thật đơn giản nhưng bạn biết không, hàm chứa trong đó là cả một quá trình quyết tâm kiên cường không ngại gian khổ. Giống như một chiếc áo giáp được tôi luyện từ những nguyên liệu bền vững nhất, bản lĩnh giúp ta không còn phải lo sợ […]