Thuyết minh | Phim Càn Khôn Sát Trận trọn bộ

975
Published on January 23, 2024 by

Phim Mới 2023 | Càn Khôn Sát Trận trọn bộ

Diễn viên : Từ Tăng, Vương Hiểu Thần, Châu Tử Nhân, Mã Thi Hồng,…

Càn Khôn Sát Trận

Nội Dung Phim Càn Khôn Sát Trận: Cuối năm 1944, cuộc tấn công càn quét mùa thu của Nhật Bản. Và những tổn hại do những kẻ phản bội đã khiến Bạch Thành rơi vào tình thế khó khăn. Giang Văn Sơn và Bành Thanh Tú – một đảng viên ngầm, được lệnh tiến vào Bạch Thành. Hoàn thành nhiệm vụ, anh phải nhờ đến sự giúp đỡ của kẻ thù, người bạn cũ của cha mình. Liêu Nhất Thanh hai con người tính cách đối lập liệu có vì cùng chung chí hướng chiến đấu bảo vệ đất nước mà hóa giải hận thù?

Category

Add your comment

Your email address will not be published.