Review phim : Chiến thần hộ quốc ở rể Full

2,638
Published on 04/06/2023 by

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10

Chiến thần hộ quốc ở rể

Review phim Chiến thần hộ quốc ở rể.

Tì phú giàu có đến khách sạn năm sau của gia tộc mình dùng bữa. Nhưng lại vô tình bị vợ với cô bạn thân nhìn thấy. Thành thành cảm thấy bóng lương đó rất giống trong mình, nhưng cô bạn thân lập tức phủ nhẹn xì đoán của cô. Nhất định là cậu nhìn nhằm rồi, tên phế vật như lục vũ chắc cả đời này cũng không mong có cơ hội đến nơi như vọng xân lầu để ăn đâu.

Hóa ra cô bạn thân vẫn luôn coi thường trồng của thành thành. Bây giờ lại muốn giới thiệu thiệu gia nhà dầu cho cô, như vậy sẽ lập tức có được một đống tiền từ trên trời dưới xuống. Mấy người họ vừa đi vào phòng bao, tên thiếu gia nhà dầu cũng không giấu sự hào phóng của mình, vừa mở mịa ăn ta liền gọi hai trái dựa vàng đất tiền. Phục vụ, mang lên đây hai trái dựa rô mên gì con tì ngon nhất.

Ai ra châu thiếu ra, hai trái dựa vàng của ngon nhất này tính như thế nào cũng phải hơn 40 vạn đó. Khi Phục vụ chuẩn bị mang dựa vàng vào trong phòng bao, liền gặp người trong phế vật mà cô bạn thân của thành thành nói. Lục vũ nghe nói vợ mình cũng ở đây dùng bữa. Nên đã đích thân mang dựa và phòng bao, không ngờ khi nhìn thấy anh cô bạn thân liền lên tiếng nhục mạng. Lục vũ, cái đầu rất sửa nhà cầu, lại giám lén lúc đi theo chúng tôi tới đây sau, lá gàn ăn cũng lớn lắm, vọng sinh lâu không có thể hội viên thì không thể vào được.

Chắc không phải ăn lén đi vào đây chứ. Lục vũ rất kia nhẫn giải thích với họ hôm nay bạn ăn mở ăn đến đây dùng bữa. Nhưng cô bạn ưa những hóp của thành thành lại tiếp tục miệm ai ăn. Một tên nghèo cách xác mà còn có bạn như vậy sau. Chắc lại là bọn nhật rất lén nấu truy vào rồi, mẹ của thành thành người bên cạnh kêu lục vũ hãy mau đi dàng ngoài. Đứng ở đây trông rất mất mặt, tên thiếu ra nhà dầu kêu căn kêu lục vũ làm cách nào vào được đây.

Add your comment

Your email address will not be published.