Phim Bộ Hay 2024 | Đại Tần Đế Quốc Phần Ⅰ Full

Nội dung phim Đại Tần Đế Quốc Phần Ⅰ nói về nước Tần đầu thời chiến quốc bị suy yếu do mâu thuẫn nội bộ bị các nước Sơn đông khinh miệt bị gọi là “man Tần”, “nhược Tần”, còn bị nước Ngụy hùng mạnh đánh chiếm đất Hà Tây, lãnh thổ bị thu hẹp, nước Tần từ một nước lớn thành một nước nhỏ yếu, vua Tần Hiếu công đã ra sức chiêu hiền, và tìm được một người tài nước Vệ tên là Vệ Ưởng, sau được phong ở Thương ấp, nên gọi là Thương Ưởng.

Ông từng sang nước Ngụy phục vụ, tuy nhiên không được trọng dụng. Vì vậy khi nghe thư chiêu hiền của vua Tần, ông đã hưởng ứng và nhanh chóng được vua Tần trọng dụng, cải cách của ông đã làm nước Tần hồi phục thành một nước lớn và trở nên hùng mạnh.

Phim Đại Tần Đế Quốc Phần Ⅰ

Phim Bộ Hay 2024 | Đại Tần Đế Quốc Phần Ⅰ

Sau này, nước Tần đã nhanh chóng phục hồi và lớn mạnh, đánh bại nước Ngụy, trở thành nước mạnh nhất trong Thất hùng. Phần 1 nói về cuộc cải cách của vua Tần Hiếu Công và quân sư Thương Ưởng, cùng với đó là cuộc chiến tranh ác liệt giữa nước Tần và nước Ngụy.

Câu chuyện về người Tần trong thời kỳ biến hóa này đầy cảm xúc, với nhiều mất mát và hi sinh. Họ đã hy sinh bản thân để thúc đẩy quá trình biến đổi của thời đại, và cuối cùng họ đã thống nhất với sáu miền để tạo nên nguồn gốc của văn minh Hà Hạ, một trang sử lịch sử đáng xem đáng nhớ.

Add your comment

Your email address will not be published.