Phim Mới | Hồ Sơ 920 Full

Phim Hồ Sơ 920 trọn bộ

Phim Hồ Sơ 920 trọn bộ.

Diễn viên : Vương Lạc Dũng, Đinh Dũng Đại,…

Nội Dung Phim Hồ Sơ 920 trong cuộc Kháng chiến chống Nhật xâm lược. Nhật Bản đã vạch ra một loạt kế hoạch thâm độc. Cố gắng gài bẫy các tướng lĩnh Trung Quốc chống Nhật và phát động chiến tranh.

Đồng thời bí mật lập “kế hoạch 920” để tìm kiếm nguồn uranium của Trung Quốc và chế tạo bom nguyên tử. Viên Phi, người đột nhập vào căn cứ của kẻ thù. Bị tổ chức nghi ngờ là kẻ phản bội, liệu anh sẽ làm thế nào để tìm ra hồ sơ?

Add your comment

Your email address will not be published.