Phim Mới | Huyết Kiếm Vô Song Full

Phim Huyết Kiếm Vô Song trọn bộ.

Diễn viên: Vu Chấn, Hà Lâm,…

Nội dung Phim Huyết Kiếm Vô Song Năm 1933, khi 400.000 quân bao vây và đàn áp Khu Xô viết, Lăng Trường Phong. Người đứng đầu trung đoàn của Quân đoàn 3 của Hồng quân, được lệnh làm đại diện kho vũ khí. Và lãnh đạo người của mình sản xuất đạn dược cần thiết để đập phá kế hoạch “Đinh” của địch và bảo vệ Khu Xô viết.

Vì để ngăn cản Lăng Trường Phong. Chu Kiến Bạch là trưởng phòng điều tra Trại Nam Xương đồng thời là người chỉ huy trực tiếp tất cả các mật vụ lẻn vào tấn công kho vũ khí và phá hoại các trạm liên lạc.

Add your comment

Your email address will not be published.