Nữ Biệt Động Núi Long Hổ – Full | Phim Kháng Nhật Hành Động Hấp Dẫn

Nữ Biệt Động Núi Long Hổ

Phim NỮ BIỆT ĐỘNG NÚI LONG HỔ trọn bộ.

Diễn Viên : Vu Chấn, Vương Cơ, Chu Đình,…

Năm 1939 cuộc kháng chiến chống Nhật rơi giai đoạn bế tắc, đội nữ du kích chống Nhật tại núi Long Hổ đã chiến đấu quyết liệt với quân Nhật, lần lượt hoàn thành các nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Add your comment

Your email address will not be published.