[Thuyết Minh] Phim ĐẠI QUÂN TƯ MÃ Ý trọn bộ

ĐẠI QUÂN TƯ MÃ Ý | PHIM TRUYỀN HÌNH CỔ TRANG 2021 | TAM QUỐC DIỄN NGHĨA.

Phim ĐẠI QUÂN TƯ MÃ Ý

Đạo diễn: Trương Vĩnh Tân.

Phim nói về cuộc đời của Tư Mã Ý khi còn sống; thể hiện một thời đại oai hùng thời hậu Tam quốc. Tư Mã Ý khi còn trẻ là một thư sinh nhát gan cẩn thận; bởi vì có giúp đỡ trong sự kiện ‘Ưng thị lang cố’ mà được Tào Tháo chú ý; từ đó cùng gia tộc Tào thị gắn bó chặt chẽ. Ông bị Tào Tháo mạnh mẽ ép bức làm quan, một bước bước vào mạnh nước ngầm tranh đấu mãnh liệt của Tào gia. Vận dụng năng lực của bản thân bang trợ Tào Phi lần lượt bước qua khảo nghiệm của Tào Tháo; Tư Mã Ý một tay đưa Tào Phi lên thế tử vị.

Add your comment

Your email address will not be published.