Phim Mới 2023 | Tân Mẫu Nghi Thiên Hạ Full

4,143
Published on 22/10/2023 by

Phim Mới 2023 | Tân Mẫu Nghi Thiên Hạ Full

Phim Tân Mẫu Nghi Thiên Hạ

Bộ phim Tân Mẫu Nghi Thiên Hạ lấy bối cảnh nhà Hán thời Hán Tuyên đế đến Hán Thành đế. Phim xoay quanh cuộc đời Vương Chính Quân, một cô gái trẻ vào cung làm tú nữ cho thái tử. Kết nghĩa 2 tỷ muội với Phó thị và Phùng thị, cùng nhau mưu cầu sủng ái của thái tử. Phó thị tham vọng muốn làm chính thất, tranh đoạt sủng ái và phá vỡ tình tỷ muội với Vương Chính Quân, rồi khi thái tử lên ngôi thì Vương Chính Quân được phong hoàng hậu. Không dừng lại, Phó thị tiếp tục tham vọng mong con trai làm vua.

Nói chung phim cung đấu motip nếu không phải nữ nhân đấu nhau tranh sủng. Thì cũng đấu nhau để con trai mình làm vua. sau khi Hán Nguyên đế qua đời. Vương Chính Quân lên ngôi lấy hiệu Hán Thành đế. Nhưng vị hoàng đế trẻ này lại bất tài ham mê tửu sắc. Phó thị âm mưu đưa 2 chị em Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức vào cung làm phi tần của hán Thành đế. Khiến Hán Thành đế u mê bỏ bê triều chính.

Cuối cùng Hán Thành đế vì dùng xuân dược quá độ trong lúc vui vẻ thì đột tử. Số phận 2 chị em Triệu thị cũng đi theo hoàng đế. Vì hoàng đế không có con trai nối nghiệp, Vương Chính Quân và triều đình đành đưa con cháu của Phó thị lên ngôi, tuy nhiên họ không cho Phó thị can thiệp triều chính. Vương Chính Quân theo lịch sử là hoàng hậu, thái hậu, /thái hoàng thái hậu sống thọ nhất nhà Hán.

Category

Add your comment

Your email address will not be published.