THẬP TAM LÝ PHỐ – Full │ Phim Kháng Chiến Hay Nhất Mọi Thời Đại

Phim THẬP TAM LÝ PHỐ trọn bộ.

Trong khoảng thời gian từ năm 1939 đến 1942, ở Bắc Triều Tiên, ba mươi dặm phía bắc. Quân Nhật đã chiếm đóng Sơn Tây, và trận chiến bảo vệ sông Hoàng Hà đang diễn ra hết sức quyết liệt.

THẬP TAM LÝ PHỐ

Các thành viên của cả Đảng Quốc dân và Đảng Cộng sản, cùng với gián điệp Nhật Bản, bọn cướp, cũng như các đoàn lạc đà, đoàn lừa và những người vận chuyển hàng hóa bằng việc cõng đồ trên lưng thường xuyên tới nghỉ ngơi tại các quán trọ dành cho lừa và ngựa ở ba mươi dặm phía bắc.

Trong môi trường hỗn loạn, phức tạp này, bốn cô gái và ba anh trai đã nỗ lực lớn lao vì tình yêu, sự sống còn và cuộc cách mạng.

Add your comment

Your email address will not be published.