Phim hành động kháng nhật | Thượng Hải Huyết Chiến Full

Phim Thượng Hải Huyết Chiến

Phim Thượng Hải Huyết Chiến trọn bộ.

Diễn viên: Vu Tân, Lưu Bội Kỳ, Đàm Hâm Nhu, Lý Văn Văn,…

Tại Thượng Hải năm 1936, Thang Minh Vũ, tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn quân đội Quốc dân đảng, đã xử tử những tên lính Nhật độc ác. Anh đã dẫn quân của mình thoát ra khỏi vòng vây và sống sót với cuộc hành quân đầu tiên, nhưng những lần sau đó thì không dễ dàng.

Add your comment

Your email address will not be published.